Bakalárska práca

Názov: Tvorba príbehov v počítačových hrách
Meno školitela: RNDr. Jozef Šiška, PhD.
Cieľ: Navrhnúť a implementovať systém pre tvorbu zaujímavých zápletiek (cieľov) v dobrodružných (adventure) hrách.

Predbežný návrh štruktúry práce:

Východisková kapitola bakalárskej práce tu
Priebežný stav textu bakalárskej práce tu
Priebežný zdrojový kód je zverejnený na GitHub-e.

Denník: