Tutor pre programovanie v pythone

Python tutor

Názov práce

Tutor pre programovanie

Meno školitela

RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Cieľ Práce

Aplikácia, ktorá formou jednoduchých úloh postupne zoznamuje s nejakou
oblasťou vyučovania programovania v Pythone.
Aplikácia umožní študentovi (žiakovi) riešiť postupnosť jednoduchých zadaní
v interaktívnom alebo programovom režime, pričom po zadaní správneho riešenia
dostáva ďalšie zadanie. V prípade, že nevie zadanie vyriešiť správne, aplikácia
mu ponúkne autorské riešenie.