Anotácia a cieľ.

Navrhnúť a vytvoriť prostredie na riešenie informatických hlavolamov pre vyučovanie informatiky na prvom stupni základnej školy. Výsledkom bude prostredie pre žiakov, v ktorom sa budú dať riešiť hlavolamy v štvorcovej sieti – napríklad ovládať postavičku, zostavovať pre ňu návod. Prostredie by malo umožňovať generovať variácie úloh a učiteľovi upravovať nastavenia. Vývoj prostredia bude potrebné konzultovať s učiteľom a overiť v škole

Časový plán práce.

Zimný semester

do 26.11.2019

• zber zdrojov

do 30.12.2019

• naprogramovaná žiacka časť práce

do 12.1.2020/30.1.2020

• prototyp a východiskova kapitola práce (10 strán)

do 17.2.2020

• naprogramovaná učiteľská časť práce

Letný semester

od 15.3.2020 do 10.4.2020

• testovanie a doladzovanie

do 20.3.2020

• teoretická časť práce

do 12.4.2020

• praktická časť práce

do 15.4.2020

• posledné úpravy a odoslanie práce na kontrolu

do 15.5.2020

• konečné odovzdanie práce do systému

Zdroje

Prezentáciu zdrojov si môžete stiahnuť TU