Anotácia a cieľ.

Navrhnúť a vytvoriť prostredie na riešenie informatických hlavolamov pre vyučovanie informatiky na prvom stupni základnej školy. Výsledkom bude prostredie pre žiakov, v ktorom sa budú dať riešiť hlavolamy v štvorcovej sieti – napríklad ovládať postavičku, zostavovať pre ňu návod. Prostredie by malo umožňovať generovať variácie úloh a učiteľovi upravovať nastavenia. Vývoj prostredia bude potrebné konzultovať s učiteľom a overiť v škole

Časový plán práce.

Zimný semester

do 26.11.2020

• zber zdrojov

30.1.2020

• prototyp a východiskova kapitola práce (10 strán)

do 28.2.2020

• naprogramovaná učiteľská časť práce

Letný semester

do 1.3.2021

• napísana druhá kapitola

do 15.3.2021

• naprogramovaná žiacka časť práce

do 20.3.2021

• napísana tretia kapitola

do 30.3.2021

• úpravy práce podľa požiadaviek

do 30.3.2021

• prepojenie žiackej a učiteľskej časti práce + dizajn

do 15.4.2021

• posledné úpravy a odoslanie práce na kontrolu

do 20.4.2020

• testovanie

do 12.5.2021

• konečné odovzdanie práce do systému

Denník

  • 2.tyzden - nove UI
  • 3.tyzden - navrh daľších typov úloh
  • 4. tyzden - 5. tyzden - implementácia typu 3, typu 4, typu 5 úloh
  • 6.tyzden - priprava struktury prace
  • 7.tyzden - uprava struktury prace , uprava kapitoly analyza
  • 8. tyzden - 11. tyzdeň - písanie kapitol úvod, návrh, implementácia, abstrakty

TEXT Prace

Pozri text: example.