Bakalárska práca

Pythonovský framework pre vytváranie hier


Úvod


Autor práce:

Ingrid Bohunická


E-mail:

bohunicka.ingrid@gmail.com


Školiteľ:

RNDr. Andrej Blaho, PhD.


Cieľ práce:

Navrhnúť a realizovať pythonovský modul resp. skupinu modulov, ktorá umožní študentovi alebo žiakovi vytvárať jednoduché hry v Pythone.