O diplomovej práci

Téma: Deep learning vegetation species classification on remote sensing data

Popis:

  • Naštudovat teóriu hlbokých neurónových sietí a aplikovat ju na hladanie a klasifikaciu rôznych druhov vegetácie snímkach DPZ. Porovnat s existujúcimi metódami hladania a klasifikacie vegetácie v snímkach DPZ.