Aplikácia na podporu prevencie a zdravia jedinca

Meno: Tamás Danis

Kontakt: danis30@uniba.sk

Názov: Aplikácia na podporu prevencie a zdravia jedinca

Školiteľ: RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Cieľ: Navrhnúť a implementovať webovú aplikáciu, ktorá používateľom umožní vyhľadávať informácie o preventívnych prehliadkach, lekároch, zdravotných zariadeniach. Aplikácia umožní lekárom a odborníkom aktualizovať túto databázu.