Webový portál Vedeckej olympiády

Stránka bakalárskej práce

Martin Demeter

Školiteľ

RNDr. Marek Nagy, PhD.

Konzultant

Mgr. Martin Chudjak

Konzultant

doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Študent/Autor

Martin Demeter

Cieľ bakalárskej práce

Cieľom práce je vytvoriť interaktívny webový portál. Požiadavkami bude orientovaný potrebám súťaže Vedecká olympiáda. Bude modulárny a do budúcna rozširovateľný.

Časovy plán bakalárskej práce

  • 20.10 - skype s konzultantom Martinom o ciele bakalárskej práce
  • 29.10 - webová stránka bakalárskej práce
  • 14.11 - skype s konzultantom Martinom o špecifikácií webovej aplikácie a dohodnutie sa na termínoch
  • do 22.12 - prekonzultovať so školiteľom a zistiť aké technológie budú použité na vývoj webovej aplikácie
  • do 22.12 - template úvodnej stránky aplikácie, návrh grafického dizajnu
  • do 16.1 - prvá implementácia aplikácie
  • do 31.3 - demoverzia webovej aplikácie so statickým obsahom a galériou

Copyright © 2017 Martin Demeter | Design: Tooplate