Bakalárska práca

Simulovaný fyzikálny experiment

Matej Dráb

Názov

Simulovaný fyzikálny experiment

Vedúci

Mgr. Pavel Petrovič, PhD.

Anotácia

Hoci pre pochopenie látky je najúčinnejší reálny fyzikálny experiment, v mnohých prípadoch je neuskutočniteľný, napríklad z dôvodov ceny alebo dostupnosti pomôcok, materiálu, či meracích prístrojov, dlhej doby realizácie, nebezpečenstva pri manipulácii, nedostatku laboratórií v školách a podobne. Aspoň čiastočnou náhradou môže byť simulovaný experiment, ktorý dôsledne zachová relevantné sledované fyzikálne parametre modelu.

Cieľ

Cielom práce je navrhnúť a implementovať aplikáciu na vierohodné simulovanie zvoleného fyzikálneho javu a jeho pozorovanie. Žiak v aplikácií bude mať možnosť nastaviť východzie podmienky simulovanej situácie, na základe ktorých sa bude priebeh simulácie rozličným spôsobom odvíjať. To umožní žiakovi formulovať hypotézy o pozorovanom jave, zobrazovať namerané údaje v tabuľke, či grafe a pomocou aplikácie vypracovať záznam z laboratórneho cvičenia. Presné podrobnosti simulovaných javov študent vyberie po konzultácií s didaktikmi fyziky

Kontakt

matejdrab1@gmail.com

Denník

Týždeň 24.02.2020 - 01.03.2020

Práca na rozpohybovaní prvej aplikácie.

Týždeň 02.03.2020 - 08.03.2020

Dolaďovanie chýb v prvej aplikácii
Dokončenie prvej aplikácie okrem dizajnovej časti

Týždeň 09.03.2020 - 15.03.2020

Začiatok práce na druhej aplikácii

Týždeň 16.03.2020 - 22.03.2020

Dolaďovanie chýb.
Dokončovanie druhej aplikácie

Týždeň 23.03.2020 - 29.03.2020

Začiatok práce na tretej aplikácii

Týždeň 30.03.2020 - 05.04.2020

Pokračovanie v práci na tretej aplikácii

Týždeň 06.04.2020 - 12.04.2020

Týždeň 13.04.2020 - 19.04.2020

Opravovanie prvej aplikácie po konzultácii so školitelom

Týždeň 20.04.2020 - 26.04.2020

Dokončovanie opráv prvej aplikácie a práca na pripomienkach k druhej aplikácii

Týždeň 27.04.2020 - 03.05.2020

Dokončovanie pripomienok k druhej aplikácii

Týždeň 04.05.2020 - 10.05.2020

Dokončovanie pripomienok k tretej aplikácii
Dolaďovanie dizajnu stránky

Týždeň 11.05.2020 - 17.05.2020

Tvorba testových formulárov k jednotlivým aplikáciam

Týždeň 18.05.2020 - 24.05.2020

Písanie jednotlivých kapitol práce


Časový plán

November Zbieranie zdrojov

December Zoznamovanie sa s javascriptom, výber obrázkov na simulovanie

Január Tvorba prvej simulácie

Február Dokončenie prvej simulácie a začiatok tvorby druhej

Marec Dokončenie druhej simulácie a tvorba zvyšných simulácii

Apríl Dokončovanie zvyšných simulácii prípadne tvorba dalšej simulácie

Zdroje

Podobné staršie Bakalárske práce:

Matej Kellner: Výuková aplikácia demonštrujúca fyzikálny princíp (BSc.) 2016

Jozef Belko: Výukový program demonštrujúci fyzikálny princíp (BSc.) 2013

Lukáš Slovák: Výukový program demonštrujúci fyzikálny princíp (BSc.) 2011

Publikácie:

Educational Software Development – Users Requirement Analysis link

Developing Educational Software: a Professional Tool Perspective link

Modelling and implementing educational environments using an interdisciplinary approach link

Učebnice

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.; Mgr. Martina Horváthová; Fyzika pre 3. ročník gymnázia a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom EDUCO 2012 ISBN 978-80-89431-35-9

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., PaedDr. Peter Horváth, PhD., PaedDr. Soňa Chalupková, PhD., Mgr. Zuzana Šuhajová Fyzika pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom EDUCO 2010 ISBN 978-80-89431-10-6

doc. RNDr. Peter Demkanin 2018 Didaktika fyziky ISBN 978-80-223-4374-9

Javascript

Javascript dokumentácia link

Javascript tutorial link

Východiská a prototyp

Prototyp
Východiská

Funkčná aplikácia

Text bakalárskej práce
Funkčná aplikácia

Návrh prezentácie na obhajobu

Prezentácia