Stránka záverečnej práce

Téma: Grafy funkcií pre zrakovo hendikepovaných žiakov

pipifraf_picture

Študent:

Anotácia:

Minulý rok bol vyvinutý prístroj Pipigraf [1], ktorý umožňuje čítanie priebehu grafov funkcií pre zrakovo postihnutých žiakov pomocou zvukového výstupu. Bol k nemu vyvinutý aj softvér, ktorý spolupracoval s meracím zariadením, ktoré žiaci používajú pri fyzikálnych experimentoch [2]. Zdaleka tým ale nebol využitý potenciál tohto zariadenia. Cieľom tejto práce je vytvoriť softvérovú aplikáciu a celý systém na vyučovanie grafov funkcií pomocou Pipigrafu.

Zdroje:

1. Gál M, Keszegová D, Sojka R, Švorc J: Software for visually impaired - a measuring device
2. Petrovič,Kurňava, Ππgraf

Články:

Bakalárske práce s podobnou tématikou:

Moja práca:

Práca a prototyp