BAKALÁRSKA
PRÁCA

insta Analýza vytvárania socialných sietí a ich vlastností

ANOTÁCIA

Instagram je sociálna sieť a mobilná aplikácia,
ktorá svojim používateľom umožňuje zdieľanie fotografií
a videí. Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza aktívnych
používateľov na používateľskom profile Instagramu.
Vzťahy jednotlivých používateľov dokážeme znázorňovať pomocou
teórie grafov, čo nám umožňuje lepšie porozumieť vlastnostiam,
skrývajúcich sa za týmito vzťahmi. Uvedená analýza môže byť
využitá pri odhaľovaní falošných účtov šíriacich fake-news.

MENO: Kristína Dvorská

KONTAKT: kristina.dvorska97@gmail.com

ŠKOLITEĽ: RNDr. Damas Gruska, PhD.

Časový plán

NOVEMBER

1. Časový plán bakalárskej práce

2. Zber a štúdium zdrojov

3. Prezentácia zdrojov

DECEMBER

1. Analýza zdrojov

2. Štúdium grafov malých svetov

3. 1. kapitola bakalárskej práce - sociálne siete, história, špecifikácia

JANUÁR

1. Analýza existujúcich riešení

2. Návrh pomocného softvéru

FEBRUÁR

1. Implementácia pomocného softvéru

2. Implementácia grafov do pomocného softvéru

MAREC

1. Testovanie pomocného softvéru

2. Optimalizácia pomocného softvéru

APRÍL

1. Doladenie pomocného softvéru

2. Dopísanie teoretickej časti bakalárskej práce