DIPLOMOVÁ
PRÁCA

insta Analýza sociálnych sietí

ANOTÁCIA

Instagram je sociálna sieť a mobilná aplikácia,
ktorá svojim používateľom umožňuje zdieľanie fotografií,
videí a zároveň umožňuje interakciu na týchto príspevkoch.
Cieľom tejto diplomovej práce je analýza sociálnej siete
Instagram pomocou teórie komplexných sietí. Vzťahy jednotlivých
používateľov ako aj ich príspevky a interakciu na nich dokážeme
znázorňovať pomocou teórie grafov, čo nám umožňuje lepšie porozumieť
vlastnostiam, skrývajúcimi sa za týmito vzťahmi. Uvedená analýza môže
byť využitá pri pozorovaní abnormalít v sieti, čo môže viesť k
odhaľovaniu falošných účtov, ktoré sa na sociálnych sieťach vyskytujú
čoraz častejšie.

MENO: Kristína Dvorská

KONTAKT: kristina.dvorska97@gmail.com

ŠKOLITEĽ: RNDr. Damas Gruska, PhD.

Class InstagramReader

Class GraphCreator

Class locationScript

Trieda locationScript slúži na nájdenie mesta podľa zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky. V otvorenom Chromedriver-i sa otvorí url adresa Google Maps, zadajú sa súradnice a následne je odčítané mesto.
Výsledkami tejto triedy sú konkrétne nájdene mestá - odčítané z Google Maps.

locationscript locationscr
STIAHNUŤ PROTOTYP SOFTVÉRU