Bakalárska práca


Porovnanie 2D a 3D lokálnych príznakov

(Comparison of 2D and 3D local features)


Sabína Fačkovcová


Info o práci

Meno školiteľa: RNDr. Paula Budzáková

Cieľ:
1. Prehľad existujúcich metód na detekciu lokálnych príznakov na 2D a 3D dátach.
2. Naštudovanie jednotlivých metód.
3. Porovnanie 2D a 3D metód.

Návrh štruktúry práce:
Naštudovanie si literatúry o danej problematike, lokálnych príznakoch v 2D a 3D. Následné naštudovanie si metód a ich spísanie. A na koniec ich porovnanie a spísanie daných metód.

Práca

Finálna verzia bakalárskej práce

stiahnuť

Databáza použitých modelov

1. Okruh hodiny: stiahnuť
2. Okruh kvety: stiahnuť
3. Okruh lampy: stiahnuť

4. Okruh stolicky: stiahnuť
5. Okruh stoly: stiahnuť
6. Okruh vazy: stiahnuť

Časový plán

Október - Zoznamovanie sa s pojmami, štúdium literatúry, zbieranie informácií a zdrojov o lokálnych príznakoch

Do 21.11. - Kostra prvej kapitoly

1.-16.12. - Písanie prvej kapitoly

November-December - Hľadanie zdrojov k 2D a 3D metódam

Január - Spísanie prehľadu literatúry, výber oblasti použitia a porovnávanie

Február - Implementácia a popis oblasti použitia

Marec-Máj - Implementácia, validácia, vyhodnotenie (záver a úvod), úprava textu a obrázkov

Zdroje

Použité články

Combining Local and Global Image Features for Object Class Recognition - Dimitri A. Lisin, Marwan A. Mattar, Matthew B. Blaschko, Mark C. Benfield , Erik G. Learned-Miller: odkaz

Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints - David G. Lowe: odkaz

SURF: Speeded Up Robust Features - Herbert Bay, Tinne Tuytelaars, and Luc Van Gool: odkaz

A COMBINED CORNER AND EDGE DETECTOR - Chris Harris & Mike Stephen: odkaz

Combining Harris Interest Points and the SIFT Descriptor for Fast Scale-Invariant Object Recognition - Pedram Azad, Tamim Asfour, Ru ̈diger Dillmann: odkaz

BRISK: Binary robust invariant scalable keypoints - Stefan Leutenegger, Margarita Chli and Roland Y. Siegwart: odkaz

Obstacle Avoidance and Navigation in the Real World by a Seeing Robot Rover - Hans P Moravec: odkaz

Machine learning for high-speed corner detection - Edward Rosten and Tom Drummond: odkaz

ORB: an efficient alternative to SIFT or SURF - Ethan Rublee, Vincent Rabaud, Kurt Konolige, Gary Bradski: odkaz

BRIEF: Binary Robust Independent Elementary Features - Michael Calonder, Vincent Lepetit, Christoph Strecha, and Pascal Fua: odkaz

A Robust 3D Interest Points Detector Based on Harris Operator - Ivan Sipiran and Benjamin Bustos: odkaz

A Hough Transforms and 3D SURF for robust three dimensional classification - Jan Knopp, Mukta Prasad, Geert Willems, Radu Timofte, and Luc Van Gool: odkaz

A Hough Transforms and 3D SURF for robust three dimensional classification - Jan Knopp, Mukta Prasad, Geert Willems, Radu Timofte, and Luc Van Gool: odkaz

Scale-Invariant Features for 3-D Mesh Models - Tal Darom and Yosi Keller: odkaz

SHOT: Unique Signatures of Histograms for Surface and Texture Description - Samuele Salti, Federico Tombari, Luigi Di Stefano: odkaz

B-SHOT : A Binary Feature Descriptor for Fast and Efficient Keypoint Matching on 3D Point Clouds - Sai Manoj Prakhya, Bingbing Liu and Weisi Lin: odkaz

Surface feature detection and description with applications to mesh matching - Andrei Zaharescu, Edmond Boyer, Kiran Varanasi, Radu Horaud: odkaz

Comparative Evaluation of Binary Features - Jared Heinly, Enrique Dunn, Jan-Michael Frahm: odkaz

Evaluation of Interest Point Detectors - Cordelia Schmid, Roger Mohr, Christian Bauckhage: odkaz

3D Object Recognition in Cluttered Scenes with Local Surface Features: A Survey - Yulan Guo, Mohammed Bennamoun, Ferdous Sohel, Min Lu, Jianwei Wan: odkaz

Použité knihy

Computer Vision Metrics (Survey, Taxonomy, and Analysis) - Scott Krig: odkaz

Počítačové videnie, detekcia a rozpoznávanie objektov - ELENA ŠIKUDOVÁ, ZUZANA ČERNEKOVÁ, WANDA BENEŠOVÁ, ZUZANA HALADOVÁ, JÚLIA KUČEROVÁ: odkaz


Použitá databáza 3D modelov

ShapeNet: An Information-Rich 3D Model Repository
článok: odkaz
databáza: odkaz

Kontakt

sabina.fackovcova@gmail.com

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

2018