Ročníkový projekt

Študent

Meno: Michelle Gavlák

Email: gavlak2 at uniba.sk

Školiteľ

Meno: doc. Dr. Tomáš Plachetka

Email: plachetk at dcs.fmph.uniba.sk


Projekt

Názov: Komunikácia Unixových procesov

Cieľ: Naštudovať prostriedky komunikácie procesov v Linuxe. Implementovať systém pre komunikáciu procesov s využitím zvolených systémových prostriedkov.

zdroje ZS
report ZS