Ročníkový projekt

Názov projektu: Graf farbení grafu

Meno študenta: Peter Grochal

Email: grochal2 at uniba.com

Školiteľ: Mgr. Jozef Rajník

Email: jozef.rajnik at fmph.uniba.sk

Ciele:

Repozitár zdrojového kódu

REPORT: [ TeX ] [ pdf ]

REPORT (zimný semester): [ TeX ] [ pdf ]

output/ [ .7z ] {compressed=92MB, uncompressed=883MB}
stats/ [ .7z ] {compressed=2.4MB, uncompressed=25MB}


download (very efficient) 7zip here [for POSIX systems install p7zip]