Informačný systém pre materské školy

Andrea Hajná

O bakalárskej práci