Vedúci projektu: RNDr. Richard Ostertág PhD
Email: ostertag@dcs.fmph.uniba.sk

Meno študenta: Martin Halaj
Email: halaj21@uniba.sk

Cieľ projektu

Vytvorenie open-source aplikácie využívajúcu oficiálne SDK od DJI s rozličnou funkcionalitou.