Bakalárska práca

Patrik Hampel

hampel1@uniba.sk

Názov

Virtuálna vitrína

Anotácia

Vytvoriť pohľadovo závislé stereo pre 3D televízor s využitím hlbokých neurónových sietí na detekciu tváre.

Ciele

Vedúci

RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.