Názov projektu: Rekonfiguračný graf stable-tree dekompozícii grafov

Študent: Vincent Hlaváč

Email: hlavac28 at uniba.sk

Školiteľ: RNDr. Ing. František Kardoš, PhD.

Email: frantisek.kardos at fmph.uniba.sk

Ciele:

Linky: