Header image

Textový editor pre žiakov

bakalárska práca

autor : Anna Rebeka Sojka
vedúci : doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD

Anotácia

Výsledná téma projektu vznikla po rozhovore s pani učiteľkou informatiky na ZŠ sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi.
Na prvom stupni ZŠ chýba textový editor, ktorý by bol jednoduchý, intuitívny a neobsahoval také množstvo funkcií ako Microsoft Word, ktorý používajú na vyučovaní. Ten podľa potreby nahrádzajú Skicárom, ktorý ale ako dočasná náhrada Wordu pre mladšie deti nie je ideálnym riešením.

Image

Cieľ

Navrhnúť a vytvoriť zjednodušený textový editor pre vyučovanie informatiky na prvom stupni základnej školy. Výsledkom bude prostredie pre žiakov, v ktorom sa budú dať editovať texty, kresliť alebo vkladať kresby, používať jednoduché formátovanie, bude fungovať mechanizmus undo/redo, atď. Učiteľom umožní prostredie skrývať / sprístupňovať funkcie editora.

Image

Časový plán

 • 26.11.2019
 • odovzdaný zoznam zdrojov
 • 12.1.2020 (najneskôr 31.1.)
 • východisková kapitola bakalárskej práce a prototyp programu
 • 29.2.2020
 • plne funkčný textový editor (zatiaľ bez režimu pre učiteľa)
 • 31.3.2020
 • funkčný učiteľský mód, prepojený so žiackym režimom
 • apríl 2020
 • testovanie textového editoru so žiakmi;
  dokončovanie písania bakalárskej práce
 • 15.5.2020
 • odovzdanie hotovej bakalárskej práce

Image

Na stiahnutie

východisková kapitola TU

prototyp aplikácie TU

Zdroje

prezentácia zdrojov TU