Informácie

 • Meno a priezvisko: Sebastián Jankovič
 • Názov: Možnosti využitia multispektrálneho obrazu pri vizuálnej bezpečnosti.
 • Študijný odbor: aplikovaná informatika
 • Vedúci: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
 • Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
 • Anotácia

  Preskúmať možnosti využitia informácie zo spektrálnych oblastí mimo viditeľného spektra pri ochrane verejných priestorov a budov. Naštudovať spracovanie obrazu v oblasti IR, UV a termožiarenia a analyzovať pridanú hodnotu týchto spektier pri detekcii objektov a osôb.

  Cieľ

  Preskúmať možnosti využitia informácie zo spektrálnych oblastí mimo viditeľného spektra pri ochrane verejných priestorov a budov. Naštudovať spracovanie obrazu v oblasti IR, UV a termožiarenia a analyzovať pridanú hodnotu týchto spektier pri detekcii objektov a osôb.

  Časový plán


  November: Študium literatúry
  zbieranie zdrojov
  hľadanie a štúdium vedeckých článkov
  podobné bakalárske/diplomové práce
  December: Študium literatúry a príprava kapitoly Prehľad literatúry
  triedenie zdrojov, výber konkrétnej oblasti použitia
  začiatok písania teórie
  Január: Návrh
  nájdenie/príprava datasetu
  napisana uvodna/vychodiskova kapitola prace
  Februar - Apríl:
  implementácia
  testovanie, vyhodnotenie
  priebežné dopĺňanie textu
  Máj: Dokončenie BP
  dokončenie a kontrola textovej časti

  Zdroje

  Zdroje obsahuju IBA literaturu vyuzitu pri pisani vychodiskovej kapitoly, ta sa taktiez nachadza v literature prace


  {Elektromagnetické spektrum,} Dostupné na internete 24.1.2022: link

  {Viditeľné spektrum,} Dostupné na internete 24.1.2022: link

  ŠIKUDOVÁ, Elena, ČERNEKOVÁ, Zuzana, BENEŠOVÁ, Wanda, HALADOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Júlia, 2014, \textit{Počítačové videnie. Detekcia a rozpoznávanie objektov}. Vydavateľstvo Wikina Praha, ISBN: 978-80-87925-06-5

  {Infračervené žiarenie,} Dostupné na internete 24.1.2022: link

  {Infračervené žiarenie,} Dostupné na internete 24.1.2022: link

  {Ultrafialové žiarenie,} Dostupné na internete 24.1.2022: link

  {SWIR kamery,} Dostupné na internete 24.1.2022: link

  {Ukážky obrázkov z SWIR kamery,} Dostupné na internete 24.1.2022: link

  {Termálni zobrazování,} Dostupné na internete 24.1.2022: link

  {Termálne kamery ukážka,} Dostupné na internete 24.1.2022: link

  {Termálne kamery ukážka,} Dostupné na internete 24.1.2022: link

  {Understanding Camera-Based Ultraviolet Imaging And Applications, 2019,} Dostupné na internete 24.1.2022: link

  {UV forografia,} Dostupné na internete 24.1.2022: link

  W. K. Wong, P. N. Tan, C. K. Loo and W. S. Lim, {An Effective Surveillance System Using Thermal Camera,} 2009 International Conference on Signal Acquisition and Processing, 2009, pp. 13-17, doi: 10.1109/ICSAP.2009.12.

  Prezentácia

  Pdf verzia prace

  Zaujimavosti


  Datasety:


  Dataset: thermal images of humans and dogs
  Dataset: thermal images
  Dataset: cars(wont be used)
  Dataset: multipurpose images