02:00

0

Adrenalín

00:00

0

Defibrilácia

00:00:00

KONIEC RESUSCITÁCIE

Hypoxia
Hypovolemia
Hypo/hyperkaliémia
Hypotermia
Trombembólia
Tamponáda srdca
Toxíny
Tenzný pneumotorax

ZÁPIS UDALOSTÍ