Ročníkový projekt

Meno študenta: Matej Jurčák
Email: jurcak8@uniba.sk

Meno školiteľa: Marek Šuppa
Email: marek@mareksuppa.com

Téma: Automatická extrakcia citácií publikácií na FMFI
Repozitár: https://github.com/fmfi-svt/steel-wok
Report: Report projektu