Bakalárska práca

Prostredie na programovanie zvukov prístupné pre nevidiadich žiakov ŽS

CieľCieľom práce je vytvoriť programovacie prostredie pre nevidiacich žiakov ZŠ zamerané na programovanie postupnosti zvukov. Prostredie bude plne ovládateľné klávesnicou a bude spolupracovať s čitačom obrazovky. Výstupom programu žiakov bude sekvencia zvukov, ktorá sa po jeho spustení prehrá.

AnotáciaProgramovacie prostredie bude určené pre žiakov, ktorí si majú osvojiť základné algoritmické pojmy, akými sú príkaz, postupnosť príkazov, cyklus, príkaz vetvenia, podprogram. Aplikácia musí byť plne ovládateľná pomocou klávesnice a musí spolupracovať s čítačom obrazovky (napr. NVDA).Obsah práce

Zdroje

NVDA (Dostupne na Internete)
https://www.nvaccess.org/

Programovacie prostredie prístupné pre nevidiacich žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania (Kováč Matúš,2016)
https://opac.crzp.sk/?fn=docviewChild0015D4F6

Sonic Pi
https://sonic-pi.net/

Programovacie prostredie pre deti s poruchami zraku - Programovanie zvukov (Sucháneková Jana,2013)
https://opac.crzp.sk/?fn=docviewChild00105555

Programovacie prostredie pre deti s poruchami zraku - Programovanie robota (Bečvarová Ľuboslava,2013)
http://opac.crzp.sk/?fn=docviewChild00106EAA

Sociálna rehabilitácia zrakovo postihnutých(Mgr. Timea Hóková )
https://www.nrozp.sk/soc-rehabilitacia/zrakovo-postihnuti/88-socialna-rehabilitacia-zrakovo-postihnutych

JetBrains. Vývojové prostredie IntelliJ IDEA
https://www.jetbrains.com/idea/

Oracle. Dokumentácia programovacieho jazyka Java
https://docs.oracle.com/en/java/javase/

Microsoft. Windows Dev Center. Sekcia zameraná na vývoj aplikácií pre zrakovo postihnutých.
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/accessible-apps

HADWEN-BENNETT, A. et al. Making Programming Accessible to Learners with Visual Impairments: A Literature Review, International Journal of Computer Science Education in Schools, April 2018
https://www.researchgate.net/publication/325207782_Making_Programming_Accessible_to_
Learners_with_Visual_Impairments_A_Literature_Review

Torino: A Tangible Programming Language Inclusive of Children with Visual Disabilities
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07370024.2018.1512413?src=recsys&journalCode=hhci20

Vývojový denník:Časový plán
15. OKTÓBER 2019: vybratie temy
30. OKTÓBER 2019: Webová stránka k bakalárskej práci
13. NOVEMBER 2019: Vytvorený časový plán práce na bakalárke
do 26. NOVEMBER 2019: Zdroje umiestnené na webovej stránke, prezentácia zdrojov

12. JANUÁR 2019: Východisková kapitola práce (10 strán)
22. FEBRUÁR 2020: Prototyp práce
30. Apríl 2020: Hotová implementačná časť práce
28. Máj 2020: Finalizácia práce