Ročníkový projekt

Názov projektu: Všeobecná reprezentácia zdrojov svetla v 3D
Vedúci projektu: Tomas Plachetka
Špecifikácia:
  • Navrhnut v Jave abstraktnu triedu, ktora umoznuje modelovanie rozmanitych zdrojov svetla.
  • Implementovat niekolko konkretnych zdrojov svetla.
  • Otestovat funkcnost statisticky aj empiricky.

Zdrojáky na GitHube

Čo sa spravilo za prvý semester

Čo sa spravilo za druhý semester