Bakalárska práca

Tvorba sieťových stavebníc
Creation of network building kits

Autor

Stanislav Kukučka

Školiteľ

PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.

Anotácia

Študent preskúma existujúce softvéry umožňujúce konštruovanie „stavieb“ z danej množiny dielikov. Navrhne a implementuje editor, ktoré by používateľom umožnil navrhnúť prostredie stavebnice, t.j. zadať množinu základných dielikov a určiť, aké nástroje bude mať staviteľ pri stavaní k dispozícii (napr. otáčanie, preklápanie, zoomovanie, farbenie, a pod.), typ siete, v ktorej sa stavba bude vytvárať (žiadna, štovrcová, hexagonálna), prípadne iné nastavenia. Môže tiež predpripraviť aktivity pre danú stavebnicu, t.j. definovať cieľove stavby. Používatelia stavebnice budú mať k dispozícii dieliky a nástroje sprísupnené navrhovateľom stavebnice a z nich budú môcť stavať ľubovoľné útvary alebo útvary podľa zadania (bez kontroly). Každá vytvorená stavebnica musí byť webová sieťová aplikácia, ktorá umožní spolupracovať pri stavaní viacerým používateľom. Použitím editora autor vytvorí minimálne dve rôzne stavebnicové aplikácie.

Cieľ

Cieľom práce je navrhnúť a implementovať systém na kolaboratívne stavanie útvarov z daných dielikov a editor k takýmto stavebniciam.

Literatúra

-