Webové rozhranie pre zisťovanie psychoakustických parametrov sluchu

Meno študenta: Ján Kurimský

Email: kurimsky2@uniba.sk

Vedúci projektu: RNDr. Marek Nagy, PhD.

Email: mnagy@ii.fmph.uniba.sk

Zadanie

Cieľom projektu je vytvorenie webového akustického laboratória, ktoré by umožňovalo zbierať a štatisticky vyhodnocovať parametre od testovaných osôb.

Základným experimentom by bolo zisťovanie prahu počuteľnosti pre rôzne frekvenčné pásma, na ktorý by mohli nadviazať ďalšie experimenty.

Zimný semester

Report po zimnom semestri Zdrojové súbory

Letný semester