Mgr. Martin Lauko

PhD. študent - aplikovaná matematika
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského, Bratislava

Školiteľ: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Kontakt

Kancelária M203
Email: Martin.Lauko <a> fmph.uniba.sk
Konzultácie: Streda, Štvrtok 10.00-11.00 po mailovej dohode
GTalk: logikg / Facebook martin.lauko

Dizertačná práca

Stochastické diskrétne úlohy optimálneho riadenia
s ohraničeniami na koncový stav

Dizertačná práca
120 strán
Autoreferát
20 strán

Výučba

Zimný semester 2012/2013

Optimálne riadenie - cvičenia

Zimný semester 2011/2012

Optimálne riadenie - cvičenia

Zimný semester 2010/2011

Parciálne diferenciálne rovnice - cvičenia

Letný semester 2009/2010

Matematická analýza - cvičenia

Zimný semester 2009/2010

Parciálne diferenciálne rovnice - cvičenia
Optimálne riadenie - prednáška 11.11.09

Prezentácie

Na stiahnutie v PDF

Publikácie

Stochastické úlohy optimálneho riadenia
Písomná práca k dizertačnej skúške (2011)
Školiteľ: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Comparison of numerical and analytical approximations of the early exercise boundary of the American put option
M. Lauko, D. Sevcovic, submitted 2010

Numerické a analytické aproximácie hranice predčasnej expirácie americkej put opcie
Diplomová práca (2009)
Vedúci: Doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

DEA Analýza efektívnosti: SBM model
Bakalárska práca (2007)
Vedúci: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Linky