Názov projektu: Editor grafov

Meno a priezvisko študenta, krúžok: Marek Lošonský, 2INF1

Email študenta: losonsky6 at uniba.sk

Školiteľ: doc. RNDr. Robert Lukoťka PhD.

Email školitela: lukotka at dcs.fmph.uniba.sk

Cieľ projektu a špecifikácia projektu:

 • cieľom práce je vytvoriť editor, v ktorom bude možné editovať grafy
 • grafy bude možné načítať, ukladať a exportovať do bežných formátov
 • dôraz nebude na množstvo rôznych toolov, ale na maximalizáciu UX
 • v druhom semestri, ak budeme s vyvinutým UX spokojní, tak sa zameriame na podporu supervrcholov - vrcholov, ktoré reprezentujú podgrafy s definovanou štruktúrou
 • Report - zimný semester:

  report

  Report - letný semester:

 • *
 • Zdrojový kód (repozitár)

  github