Ročníkový projekt

Študent

Meno: Matej Martinček

Email: martincek8 at uniba.sk

Školiteľ

Meno: RNDr. Richard Ostertág PhD.

Email: ostertag at dcs.fmph.uniba.sk


Projekt

Názov: Softvér pre logické analyzátory

Link na zdrojový kód: kód

Linky na softvéry pre prácu s logickými analyzátormi:

 • PulseView
 • SALEAE Logic 2
 • LogicPort software
 • Popis ročníkového projektu:

  Používané technológie:

  Ciele projektu:

  Ciele na zimný semester:

 • Oboznámiť sa s používanými technológiami
 • Oboznámiť sa s princípami fungovania komunikačných protokolov
 • Pochopiť štruktúru protokolových dekóderov
 • Naprogramovať vylepšenie protokolového dekodéra pre DS1307 RTC hodiny
 • Naprogramovať protokolový dekodér paketovač pre uľahčenie práce s dekódovanými dátami z rôznych komunikácií (UART/SPI/I2C) spájaním do paketov
 • Ciele na letný semester:

 • Analyzovať štruktúru formátu .sal
 • Naprogramovať konvertor medzi formátmi CSV a .sal
 • Analyzovať fungovanie front-end-ovej časti zdrojového kódu programu PulseView a oboznámiť sa s knižnicou QT
 • Doprogramovať zobrazovanie frekvencie vo flagoch v aplikácii PulseView
 • Doprogramovať možnosti resetovať pohľad a priblíženie do kontextových menu v aplikácii PulseView
 • Reporty:

  zimný semester

  letný semester