Ročníkový projekt

Študent

Meno: Jitka Muravská

Email: muravska4 at uniba.sk

Školiteľ

Meno: RNDr. Richard Ostertág PhD.

Email: ostertag at dcs.fmph.uniba.sk


Projekt

Názov: Doplnenie nových komponentov a funkcionalít do aplikácie Expense manager

Link na zdrojový kód: kód

Link na aplikáciu: Expense manager

Link na report zo zimného semestra: report

Link na report z letného semestra: report

Popis ročníkového projektu:

Používané technológie:

Ako funguje aplikácia:

Ciele projektu:

Náčrt Assets sekcie:

Asset page view

Rozdelenie do semestrov:

Zimný semester:
Letný semester: