Detekcia atrofie mozgu v CT snímkach

Informácie

 • Meno a priezvisko: Richard Nagy
 • Názov: Detekcia atrofie mozgu v CT snímkach
 • Študijný odbor: aplikovaná informatika
 • Vedúci: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
 • Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
 • Anotácia

  Detekcia atrofie mozgu v CT snímkach mozgu. Atrofia je sposobená najmä starnutím mozgu, ale aj inými ochoreniami. Na CT snímkach môže byť pozorovaný úbytok mozgovej hmoty okolo mozgových komôr (centrálna atrofia) alebo úbytok hmoty na periférií (kortiko-sukortikálna atrofia).

  Cieľ

  Cieľom práce je vyhodnotiť mieru atrofie v mozgu. Počas práce treba naštudovať problematiku spracovania medicínskych dát. Analyzovať existujúce riešenia publikované v dostupnej odbornej literatúre. Navrhnúť metódu vhodnú na detekciu atrofie mozgu z CT snímok. Túto metódu otestovať a vyhodnotiť výsledky.

  Kontakt

  Richard Nagy

  • Školský e-mail: nagy184@uniba.sk
  • Osobný e-mail: nagy.richard98@gmail.com

  Časový plán

  Termíny

  Zdroje

  Prezentácia zdrojov