Ročníkový projekt

Meno študenta: Dávid Pásztor

Email: pasztor11 at uniba.sk

Meno školiteľa: doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.

Email: lukotka at dcs.fmph.uniba.sk

Názov projektu: Farebné 6-póly

Popis projektu:
Množinu 6-tíc nazveme realizovateľnou, ak existuje kubický 6-pól (teda graf, ktorý má presne 6 vrcholov stupňa 1, ktoré máme zoradené, zvyšné vrcholy sú stupňa 3),
taký, že presne prvky z tejto množiny sú prípustné v hranových 3-farbeniach grafu na hranách incidentných s vrcholmi stupňa 1.
Množinu nazveme teoreticky realizovateľnou ak je každá farba v každej 6-tici párny počet krát a je silno Kempe uzavretá.

Ciele projektu:
- enumerovať teoreticky realizovateľné množiny 6-tíc, prípadne získať ich zoznam
- nájsť všetky minimálne neprázdne prvky čiastočného usporiadania (s reláciou množinovej inklúze)
- snažiť sa zrealizovať čo najviac z teoreticky realizovateľných množín

Report za zimný semester
Report za letný semester
Zdrojový kód