Ročníkový projekt

Ročníkový projekt

Názov projektu: Overovanie existencie nikde-nulového 5-toku

Meno študenta: Havriil Pietukhin

Email: pietukhin1@uniba.sk

Školiteľ: doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.

Email: lukotka@dcs.fmph.uniba.sk

Špecifikácia projektu: Cieľom projektu je implementovať 3 algoritmy na overovanie existencie NN 5-toku: triviálny backtrack, dynamické programovanie založené na cestových dekompozíciách, zmiešané lineárne programovanie.

Zdrojový kód

Report zo zimného semestra