Aplikácia na prácu s konečnými automatmi a Turingovými strojmi

Meno študenta: Karolí­na Pisoňová

Email: pisonova9@uniba.sk

Vedúca projektu: Lucia Budinská

Email: lucia.budinska@fmph.uniba.sk

Zadanie

Cieľom projektu je vytvoriť aplikáciu, ktorá umožní­ experimenty s (deterministickými) konečnými automatmi rôznych typov a deterministickými Turingovými strojmi.

Aplikácia umožní­ vytváranie, načí­tanie a ukladanie automatov, prácu s ich grafickou podobou a krokovanie výpočtu na automate.

Zimný semester

Report za zimný semester

Zdrojový kód

Letný semester

Report za letný semester

Zdrojový kód, JAR, exe