Zadanie záverečnej práce

Volám sa Michal Puškel a pod vedením Andreja Jursu bude

Pravdepodobnostné porovnávanie funkčných sietí mozgu

témou mojej bakalárskej práce.
Mojim cieľom je: Navrhnúť nástroj na pravdepodobnostné porovnanie grafov funkčných sietí mozgu na základe orbitových distribúcií grafletového pokrytia sietí. Práca má vychádzať z článku Biological Network Comparison Using Graphlet Degree Distribution, Nataša Pržuji, Computer Science Department, University of Californa, Irvine, CA 92697-3425, USA. Vytvoriť nástroj na pokrytie grafu niekoľkými typmi grafletov z tejto publikácie a na základe orbitovej distribúcie porovnať podobnosť dvoch grafov.
Vyskúšajte prototyp.
Pozrite si pdf dokument.
Pozrite si prezentáciu.
Pozrite si prezentáciu pre prvákov.
K pochopeniu algoritmov pomôže infografika A prípadne infografika B.

milestones:

  • 1. február 2017 : orbitové metódy
  • 1. apríl 2017 : multi-agentový systém
Už mi ostáva iba:
  • naimplementovať všetkých 73 metód na meranie orbít
  • vytvoriť multi-agentový systém 1 železo na 1 orbit
  • pochopiť teóriu grafov
  • zarezervovať H3 + H6 na 1 víkend, urobiť GRAF party
  • namerané hodnoty zanalyzovať a vyhodnotiť