Ročníkový projekt

Študent

Meno: Nikola Radošinská

E-mail: radosinska7@uniba.sk

Školiteľ

Meno: doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.

E-mail: macajova@dcs.fmph.uniba.sk


Projekt

Názov: Editor grafov

Cieľ: Vytvoriť aplikáciu na prácu s matematickými grafmi.

1. fáza: (Zimný semester 2021/2022)
Pohyb, tvorba a vymazanie hrán a vrcholov.

2. fáza: (Letný semester 2021/2022)
Práca s viacerými označenými elementami naraz. Undo funkcia. Lokálna databáza.

Repozitár poslednej verzie aplikácie. (Iba scripty)

Informácie o aplikácii.

Build(0.52) aplikácie. (Spustiteľná aplikácia)