Ročníkový projekt

Téma: Softvér na prácu s FOJA

Meno študenta: Andrej Ravinger

E-mail: ravinger1@uniba.sk

Meno školiteľa: RNDr. Šimon Sádovský, PhD

E-mail: sadovsky@dcs.fmph.uniba.sk

Špecifikácia: Vytvoriť aplikáciu, kde si môže užívateľ zadefinovať nejaké štruktúry z formálnych jazykov a automatov a robiť rôzne operácie s nimi.

Ciele na zimný semseter:

Ciele na letný semester:

Report

Zdrojový kód

Windows 10 exe