Ročníkový projekt

Téma: Generovanie a analýza multipólov šírky 6 zo snarkov.

Meno Študenta: Erik Řehulka

Email: erik.rehulka at gmail.com

Meno Školiteľa: Mgr. Jozef Rajník

Email Školiteľa: jozef.rajnik at fmph.uniba.sk / rajnik at dcs.fmph.uniba.sk

Opis projektu: Vytvorenie softwareu, ktorého funkcionalita je:

Repository: link here

Report ZS: link here

Report LS: link here

Výstup: link here