Bakalárska práca

Autor : Ondrej Richnák
Kontakt : richnak2@uniba.sk
Školiteľ : PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.


Názov práce: Tvorba sieťových hier založených na princípe hry "Hádaj kto"

Anotácia

Autor navrhne a implementuje editor na tvorbu rôznych variantov sieťovej hry založenej na princípe spoločenskej hry "Hádaj kto". Editor umožní používateľovi vytvoriť z hľadiska typu komunikácie dve úrovne hier. Pre vytvorenie „začiatočníckej“ úrovne umožní editor používateľovi zvoliť množinu hádaných objektov, definovať jednotlivé vlastnosti, ktorými sa objekty odlišujú, aké hodnoty môžu tieto vlastnosti nadobúdať, definovať podmnožiny objektov, ktoré spĺňajú určité kritériá, pripraviť otázky, ktoré sa hráči budú môcť pri hraní hry pýtať. Pre „pokročilú“ verziu hry používateľ zadá len množinu hádaných objektov, otázky si hráči budú vymýšľať sami. Sieťová hra umožní hráčom zvoliť si objekt, ktorý bude hádať protihráč, vyberať otázky z ponúkanej množiny otázok, resp. písať vlastné otázky a zadávať odpovede (áno/nie) na protihráčove otázky. Grafické rozhranie sieťovej hry by malo byť prispôsobené používateľom vo veku od 8 do 14 rokov.

Cieľ

Cieľom práce je vyvinúť editor pre používateľa (napr. učiteľa) na tvorbu rôznych variantov sieťovej hry založenej na princípe spoločenskej hry "Hádaj kto". Editorom vytvorené hry by mali byť webové alebo mobilné sieťové aplikácie pre dvoch hráčov. Súčasťou práce by mali byť aspoň dve ukážkové sieťové hry pre dvoch hráčov vytvorené vo vyvinutom editore.

Literatúra

* Andrea Smiešna Framework na tvorbu sieťových hier so slovami 2020

* Radovan Balog Detský mikrosvet ako motivačný nástroj 2018

Časový plán

* Štúdium literatúry do 6.11

* Návrh štruktúry do 20.11

* Implementácia návrhu do 30.12

* Finalizacia práce do 14.1

BC prototype ( download )

Denník práci

* 20.1 Testovanie pridania súborov na local-server,requesti,post-method.

* 22.1 Práca s mysqli, vytvorenie user konta.

* 23.1 Pridanie hry typu Student vs Student.

* 24.1 Pridanie hry typu Kid vs Kid.

* 26.1 Vytvorenie html prostredia na vytvaranie dasich hier.

* 27.1 Prepojenie prostrenia vytvarania hrier s Databázou a user kontami.

* 11.2 Testovanie a vytvaranie hrier v damom prostredi, debug prostredia.

* 20.2 Testovanie hier, debug hier multyplayer.

* 26.2 Iplementacia hier, user vs PC typ question game.

* 27.2 Resposibilita stranok,s prioritou na PC a Tablet.

* 28.2 Uprava UI(user interface) pre deti.

* 1.3 Priadanie vlastneho farebneho UI pre lepsi UX(user experience).

* 1.3 Priadanie vyrtalnej ekonomiky,shopu pre skraslenie vlastnej hernej postavicky.

* 1.3 Pokus o hack prove system.

* 3.3 - 25.3 Presunutie aplikacie na online server,GitHub, final verzia local-server, debug , riesenie problemou ktore vznikly presunutim aplikacie na online server

* 25.3 Testovanie hry s dalsimi hracmi typ testovacich skupin (deti-surodenci[5,7,8],stdenty[18+],ucitel[školiteľka]).

* 31.3 Pisanie BC , zdroje najdete na konci prace.


Aplikacia , pdf text