Bakalárska práca

Autor: Adam Rigan

Školiteľ: Mgr. Ján Kľuka, PhD.

Názov: Katedrová dochádzková webová aplikácia

Anotácia:
Katedra v súčasnosti používa webovú aplikáciu na záznam (ne)prítomnosti zamestnancov, ktorá z technologického hľadiska nezodpovedá súčastným trendom a požiadavkám. Pre ďalšie využitie a úpravy v budúcnosti je žiaduce reimplementovať ju aktuálnými prostriedkami s ohľadom na prístupnosť, použiteľnosť a bezpečnosť

Cieľ:
Vytvoriť dochádzkový systém použitím súčasných prostriedkov (ReactJS), ktorý naplní požiadavky z anotácie.