Vítajte na stránke!

Toto je prezentačná stránka mojej bakalárskej práce na ktorom nájdete všetky potrebné informácie.

Téma
Webová aplikácia na podporu súťaže iBobor (v PHP)

Web application

Autor / vypracuje

András Risnyovszký

Anotácia

Vytvorenie webovej aplikácie, ktoré bude umožňovať učiteľom vytvárať vlastné testy z úloh súťaže iBobor.

Cieľ práce

Vytvorenie webovej aplikácie, ktoré bude umožňovať učiteľom vytvárať vlastné testy z úloh súťaže iBobor, prideľovať ich definovaným skupinám žiakov a prezerať si žiacke riešenia testov. Úlohy budú rôzneho typu (pevné odpovede, interaktívne), budú k nim existovať hodnotenia, komentáre, prípadne ďalšie podporné súbory.

Požiadavky: Serverová časť aplikácie bude vytvorená v PHP. Očakáva sa využitie aj ďalších webových technológií

Aktuality
 • 24.4.2019
  Prezentácia plán a postup práce . PDF a PPTX.
 • 10.4.2019
  Update Denník.
 • 7.2.2019
  Prvý prototyp a prvá verzia bakalárskej práce bola nahraná.
 • 26.11.2018
  Príprava zdrojov a prezentácie.
 • 12.11.2018
  Príprava etáp písanie BP.
 • 23.10.2018
  Vytvorenie webstánky
 • 15.10.2018
  Dátum schválenia