Bakalárska
práca

Herný ovládač na báze Arduino

Základné informácie

Autor: Miroslava Sabolová
E-Mail: sabolova69@uniba.sk
Názov: Herný ovládač na báze Arduino
Školiteľ: Mgr. Andrej Mihálik, PhD.

Anotácia a Ciele

Cieľom práce je preskúmať možnosti kontrolera Arduino na implementovanie herného ovládača.

Riešiť by sa malo pripojenie ovládača a latencia v odozve. Okrem tlačidiel by mal obsahovať aj točitko.

Časový plán

Práca • Komponenty

  Arduino Komponenty

  Arduino Leonardo, nepájivé pole, potenciometer, joystick, tlačidlá, káble

  Schema

  Arduino Schéma zapojenia

  Schéma vytvorená v programe Cirkit Studio.

  Blog Item

  Jazyky

  Budú sa využívať jazyky JavaFX, Arduino IDE a OpenSCAD.

3D Model:

Model bol vytvorený pomocou jazyka OpenScad. Pozostáva z 2 komponentov.

Prvý komponent je spodná časť ovládača a druhý je vrchná časť ovládača

Bakalárska Práca na STIAHNUTIE

Denník1.2 - 21.2.2022 Študovanie technológií Arduino, OpenSCAD, Cirkit Studio.

21.2 - 28.2 Modelovanie prvého 3D návrhu obalu pre ovládač. - model má neodkonalosti.

1.3 - 9.3 Navrhnúť nový 3D obal - ergonomockejší tvar. Starý sa drží po dlhšej dobe zle v rukách.

1.4 - 8.5 Programovanie hry Tetris v JavaFX. Aby sme ju využili na testovanie latencie ovládača.

9.5 Pridanie nového komponentu - joystick. Lepšie sa ním ovládajú pohyby "hore" a "dole" ako tlačidlami.

10.5 - 15.5 Vytlačenie nového 3D obalu.

16.5 - 31.5 Testovanie latencie v odozve na hrách Victory The Age of Racing, Tanuki Sunset Classic, Quad Motorbike Challenge, Slapshot Rebound, Torque Drift a Tetris za pomoci respondentov. Výsledky sme zapísali do práce.

2.6 Odovzdanie práce

Zdroje:

Kontakt

Adresa

Bratislava

Gmail

msabolova149@gmail.com

Školský mail

sabolova69@uniba.sk