Bakalárska práca
Eliminácia pravidla rezu v sekventovom kalkule LKh

Úvod Časový plán Zdroje Vychodiská Prototyp Denník

Anotácia

Implementácia algoritmu eliminácie pravidla rezu pre sekventový kalkulus LKh v paradigme deklaratívneho programovania

Cieľ

Implementácia algoritmu eliminácie pravidla rezu pre sekventový kalkulus LKh v paradigme deklaratívneho programovania

Štruktúra práce

zobraziť

Aktuálna verzia textu práce sa nachádza vo východiskách

Skoliteľ

Ing. Ján Komara, PhD.

Kontakt

V prípade problémov ma kontaktujte na email: shafei2@uniba.sk