Rozšírenie podpory UML v Dizajnéri

Bakalárska práca

O práci:

Cieľ bakalárskej práce:

Pre účely predmetov Databázy (1) a Databázy (2) je vytvorený Dizajnér, v ktorom si môžu študenti vytvárať svoje dátové modely. Na reprezentáciu dátových modelov sa používajú UML diagramy tried. Špecifikom dizajnéra je, že modely sa nekreslia pomocou grafického používateľského rozhrania, ale sa zapisujú v špeciálnej syntaxi.

Cieľom študenta je v Dizajnérovi rozšíriť podporu UML o ďalšie typy diagramov. Študent si vo svojej práci detailne naštuduje UML, existujúci kód Dizajnéra, navrhne a implementuje spomínanú podporu. Dôraz bude kladený na čo najdôslednejšie dodržiavanie UML špecifikácie.

Na stiahnutie:

Východisková kapitola + ukážky z prototypu. Prosím čítať README - STIAHNUŤ

Návrh štruktúry textu práce:

Návrh štruktúry textu práce je predbežný a môže sa zmeniť. Postupne bude aktualizovaný.

Zdroje:

ODKAZ na prezentáciu zdrojov

ODKAZ na druhú prezentáciu pre bakalársky seminár

ODKAZ na prezentáciu prototypu ALEBO vo formáte PDF

ODKAZ na prezentáciu obhajoby bakalárskej práce.

Existujúce riešenia/podobné aplikácie

Manuály, učebnice, tutoriály a iné dokumenty

Vývojové nástroje

Denník:

Harmonogram práce:

Nov 2018

Študijná časť

Zbieranie zdrojov
Štúdium existujúcich zdrojových kódov
Detailné štúdium UML diagramov
Podobné aplikácie
Výber UML diagramov, ktoré budú implementované

Dec 2018

Návrh/Príprava na implementáciu

Pokračovanie v novembrových úlohách
Návrh
Začiatok implementácie

Jan 2019

Implementačná časť

Prototyp
Východisková kapitola BP

Apr 2019

Implementačná časť

Pokračovanie v implementácii
Testovanie

Máj 2019

Písanie textu BP

Dokončenie testovania a implementácie
Písanie bakalárskej práce