Ročníkový projekt

Meno Študenta Jakub Šmahovský
ID Študenta smahovsky6
Názov projektu: RA<-datalog
Vedúci projektu: doc. Dr. Tomáš Plachetka
Špecifikácia: Tento projekt nadväzuje na predošlý ročníkový projekt s názvom "RAM databáza". Cieľom je spojazdniť (reimplementovať) operátory relačnej algebry, na vybraných programoch demonštrovať preklad z Datalogu do relačnej algebry a postupne algoritmus prekladu automatizovať.
Odkaz na zdrojový kód projektu: Git projektu