<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <link href="moje.css" rel="stylesheet"> <Autor:> Robert Sternmüller </Autor:> </head> <body> <Názov práce:> <h1>Detekcia dopravných značiek</h1> </Názov práce> <Školiteľ:> <h2>RNDr. Zuzana Černeková, PhD.</h2> </Školiteľ:> <Cieľ a Anotácia:> <p>Z videa zosnímaného mobilom umiestneným na palubnej doske automobilu, vedieť detegovať a rozpoznať dopravné značky.</p> </Cieľ a Anotácia> <div> <h2>Časový plán:</h2> <ul> <li>23.11.2019 Pripravenie prezentácie zdrojov.</li> <li>22.12.2019 Naštudovanie zdrojov.</li> <li>31.1.2020 Návrh</li> <li>12.1.2020 Východiská a Prototyp.</li>ň <li>1.6.2020 Odovzdanie bakalárskej práce</li> </ul> </div> <div> <h1>Hlavné kapitoly:</h1> <ul> <li>Prehľad problematiky</li> <li>Návrh postupu pri riešení problematiky</li> <li>Implementácia</li> <li>Záver</li> </ul> </div> <div> <h1>Denník:</h1> <ul> <li>Týždeň 24.2.2020 - 1.3.2020:</li> - študovanie predchádzajúcich prác <li>Týždeň 2.3.2020 - 8.3.2020:</li> - výber a implementovanie potrebných knižníc a technológií <li>Týždeň 9.3.2020 - 15.3.2020:</li> - predspracovanie videa <li>Týždeň 23.3.2020 - 29.3.2020:</li> - segmentácia podľa farby <li>Týždeň 30.3.2020 - 5.4.2020:</li> - segmentácia podľa tvaru <li>Týždeň 6.4.2020 - 19.4.2020:</li> - implementovanie klasifikátorov SIFT/SURF <li>Týždeň 27.4.2020 - 3.5.2020:</li> - vytvorenie vzorovej databázy <li>Týždeň 3.5.2020 - 10.5.2020:</li> - testovanie aplikácie <li>Týždeň 11.5.2020 - 31.5.2020:</li> - finálne opravy - písanie textu bakalárskej práce </ul> </div> <div> <h1>Zdroje:</h1> <ul> <li1> Michal Zrubec. Detekcia textových dopravných značiek. Bakalárska práca, 2018. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky. </li1> <li2> Escalera S., Baró X., Pujol O., Vitrià J., Radeva P. Traffic-Sign Recognition Systems, 2011. </li2> <li3> Miloš Fabian. Rozpoznávanie dopravných značiek. Bakalárska práca, 2012. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky. </li3> <li4> Anikó Szabóová. Detekcia a rozpoznávanie dopravných značiek. Bakalárska práca, 2017. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky. </li4> <li5> Štefan Toth. Rozpoznávanie dopravných znaciek a ich použitie v mapových aplikáciách. Bakalárska práca, 2011. Žilinská univerzita v Žiline. </li5> <li6> Elena Šikudová, Zuzana Cerneková, Wanda Benešová, Zuzana Haladová, a Júlia Kucerová. Počítačové videnie Detekcia a rozpoznávanie objektov, 2015. </li6> <li7> Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. Deep Learning (Adaptive Computation and Machine Learning series), 2016 </li7> <li8>Tariq Rashid. Make Your Own Neural Network, 2016</li8> <li9>Sebastian Raschka. Python Machine Learning, 1st Edition, 2015</li9> </ul> </div>

Bakalárska práca (text).pdf

<footer> <p> Autor: <strong>Robert Sternmüller</strong> Škola: <strong>Fmfi UK</strong> </p> </footer> </body> </html>