Ročníkový projekt

Meno študenta: Adam Struharňanský

Kontak: struharnansky2@uniba.sk

Meno vedúceho projektu: doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.

Kontak: lukotka@dcs.fmph.uniba.sk

Názov projektu: Toky v sieťach

Toky v sieťach

Cieľom projektu je porovnať vybrané algoritmy na hľadanie maximálneho toku v sieťach zo zameraním na inštancie, kde sú grafy riedke (s výnimkou zdroja a ústia) s cca 50-100 vrcholmi a celočíselnými kapacitami, menšími ako 100.

Zimný semester

Postup v zimnom semestri sa dá prečítať v reporte, a tu sa dá nahliadnuť do zdrojových kódov.

Letný semester semester

Postup v letnom semestri sa dá prečítať v reporte, tu sa dá nahliadnuť do zdrojových kódov, a tu sa dajú pozrieť prílohy k reportu.