Bakalárska práca

Názov

Nahrávanie animácií v Unity získaných modelmi hlbokého učenia

Anotácia

Táto implementačná práca využíva existujúce modely hlbokého učenia určené na získanie reprezentácie hlavy. Túto reprezentáciu premieta do pohybu avatara vo virtuálnom prostredí vytvorenom herným enginom Unity. Vďaka tomu sa avatar hýbe podľa pohybu postavy užívateľa, ktorého sníma obyčajná kamera. Úlohou práce je takýto systém rozbehať a dorobiť do neho nahrávanie tohto pohybu do podoby animácie. Tú možno neskôr použiť na animovanie avatara nezávislé od systému nahrávania. Úlohou práce nie je zaoberať ako použité modely hlbokého učenia pracujú, avšak popíše ich vstup, výstup a analyzuje dostupné možnosti v tejto oblasti.

Cieľ

Cieľom práce je vytvoriť plugin alebo asset do Unity, ktorý umožní nahrávanie animácii získaných modelmi hlbokého učenia.

Školiteľ

RNDr. Andrej Lúčny, PhD.

Časový plán

20.11 štúdium problematiky (unity, reprezentácia meshu v unity, zavolanie modelu hlbokého učenia z unity)

26.11 zbieranie zdrojov

30.11. vytvorenie prezentácie zdrojov

15.12. vyskúšanie manipulácie s meshom a textúrou hlavy 3D modulu

30.12. vyskúšanie volania modelu hlbokého učenia

10.1. napísanie prvej kapitoly o možnostiach volania modelu hlbokého učenia z unity

15.1. implementácia základného riešenia

25.1. príprava prezentácie pre predobhajoby

31.1. predobhajoba

28.2. začatie písania textu práce

20.3. vylepšovanie riešenia

30.4. demonštrácia riešenia v rámci jednoduchej hry

14.5. odovzdanie práce

Východisková kapitola

Východiská

Prototyp

Tento prototyp je exisistujúce riešenie snímania pohybu hlavy na ktoré moja bakalárska práca nadväzuje. Aby som na túto prácu nadviazať, musel som ju preštudovať a zistiť ako funguje. Preto ju považujem za svoj prototyp.

Prototyp