Framework pre genetické programovanie

Školiteľ

Mgr. Ivor Uhliarik

Cieľ

Cieľom práce je navrhnúť a implementovať framework pre riešenie problémov pomocou genetického programovania.
Výsledný systém by mal mať čo najširšiu využiteľnosť, bude schopný vizualizovať priebeh evolúcie a spolupracovať
s externými nástrojmi, pričom dôraz bude kladený na efektívnu implementáciu.

Anotácia

Princíp genetického programovania je určený pre riešenie optimalizačných úloh podobou symbolickej regresie.
Ide o špeciálny prípad genetických algoritmov, pričom program alebo výpočet je reprezentovaný stromom.
Práca bude príspevkom v oblasti s nedostatkom aktívne vyvíjaných a všeobecne použiteľných nástrojov.

Milestones

Last update : 02.03.2017