Mapovanie prostredia mobilného robota - Domov

Mapovanie prostredia mobilného robota

Diplomová práca

Autor práce: Alexander Szendy

Školiteľ: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.

Cieľ práce

Cieľom práce je preskúmať algoritmy mapovania a navrhnúť a realizovať systém mapovania prostredia v rozsahu jedného pavilónu pre autonómneho mobilného robota. Mapovací algoritmus využije senzory hĺbkovej kamery Asus Xtion, lidaru, otáčkových senzorov a ultrazvukových senzorov na meranie vzdialenosti a na zostrojenej mape sa robot bude úspešne pohybovať a lokalizovať.

Na stiahnutie

Dátum Popis Link
12.05.2019
 • Zdrojový kód projektu - GitHub link
13.05.2019
 • Prezentácia - PS(1)
PS-presentation.pdf
13.05.2019
 • Latex text zip - PS(1)
latex.zip
13.05.2019
 • Latex pdf - PS(1)
text.pdf
27.01.2020
 • Prezentácia - PS(2)
Mapovanie prostredia mobilného robota.pdf
27.01.2020
 • Latex text zip - PS(2)
latex.zip
27.01.2020
 • Latex pdf - PS(2)
text.pdf

prehľad práce

dátum práca
06.05.2019
 • prvý prototyp DP
13.05.2019
 • vytvorenie web-stránky
 • prezentovanie PS(1)
28.11.2019- 14.12.2019
 • integrácia Raspberry pi 4
14.12.2019-03.01.2020
 • Integrácia hĺbkovej kamery Intel T265
03.01.2020
 • Úspešné dokončenie + test ďalšej verzie
03.01.2020-27.01.2020
 • Písanie východiskovej kapitoly textu DP
27.01.2020
 • Prezentácia PS(2)
Last update : 27.01.2020