O projekte


 

Názov: Hardvérová a softvérová nadstavba palubného počítača osobného automobilu

Autor: Peter Tamáš

Školiteľ: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.

Cieľ: Navrhnúť a vytvoriť systém rozširujúci možnosti palubného počítača, ktorý využíva už existujúce prvky multimediálneho centra osobného automobilu a komunikuje s ostatnými perifériami vozidla prostredníctvom zbernice IBUS.

Kontakt: tamaspeterrrr@gmail.com

Fakulta: Univerzita Komenského FMFI.KAI

Anotácia

 

Vozidlá z obdobia prelomu tisícročia (približne 1994 - 2006) súvisiace s koncernom BMW využívali zbernicu IBUS, ktorá výrazne zjednodušila rozvody a komunikáciu medzi elektronickými komponentami s palubným počítačom. Dobové vybavenie elektronickej obsluhy príslušenstva už nevyhovuje dnešným očakávaniam a aktuálnym štandardom. Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť systém doplňujúci a rozširujúci možnosti palubného počítača, založený na kombinácii prvkov PiBus, Raspberry Pi, prípadne IBUS USB Interface, ktorý sa neinvazívne integruje s existujúcou infraštruktúrou vo vozidle bez zmeny akýchkoľvek interiérových prvkov a podstatných zásahov do vozidla. Súčasťou rozšírení bude funkcionalita monitorovania merateľných a odvodených parametrov a efektívnosti jazdy, diagnostiky a nastavenia prvkov výbavy vozidla, zaznamenávania vybraných údajov pre netypickú prevádzku, multimediálneho centra, prípadne iných rozšírení ako navigácia a podobne. Vývoj systému bude prebiehať na osobnom automobile BMW E38 750iL, ktorý je autorovi práce k dispozícii.

Východiská a prototyp